Biskupi przemyscy

Zarówno biskupstwo rzymsko-katolickie jak i grecko-katolickie miały na przestrzeni dziejów ogromny wpływ na rozwój miasta. Nie sposób więc nie przedstawić wybranych najważniejszych moim zdaniem biskupów Przemyśla. Zaznaczam, że jest to mój bardzo subiektywny wybór i być może pominąłem inne ważniejsze osoby.

1) Eryk Winsen (1377-1391) – należał do zakonu Franciszkanów, przybył do Przemyśla w XIV wieku i wybudował pierwszy kościół dla tego zakonu.  Obraz Eryka Winsena możemy dzisiaj zobaczyć właśnie w Kościele Franciszkanów w Przemyślu.

Pałac biskupi w Przemyślu
Pałac biskupi w Przemyślu

2) Mikołaj Odrowąż Błażejowski (1452-1474) – był biskupem, który rozpoczął w roku 1460 budowę katedry przemyskiej. Wiąże się z nim ponadto legenda o „pierścieniu położnic”, według której biskup Błażejowski spacerując po ulicach miasta został poproszony przez pewnego Żyda, aby ten modlitwą pomógł jego żonie podczas porodu. Biskup poszedł do mieszkania i włożył swój pierścień na palec rodzącej kobiety oraz gorliwie się modlił.  Kobieta szczęśliwie urodziła dziecko i od tego czasu pierścieniowi przypisywano cudowną moc.

Seminarium duchowne w Przemyślu
Seminarium duchowne w Przemyślu

3) Jan Dziaduski (1545-1559) – jego nagrobek możemy zobaczyć dzisiaj w prawej nawie katedry. Znany przede wszystkim z konfliktu ze Stanisławem Orzechowskim – kanonikiem przemyskim.

Dworek Stanisława Orzechowskiego w Przemyślu
Dworek Stanisława Orzechowskiego w Przemyślu

4) Aleksander Antoni Fredro (1724-1734) – dokonał przebudowy katedry przemyskiej, zmieniając jej styl na barokowy. Dobudował ponadto boczną kaplicę katedry. Wprawdzie podczas prac remontowych katedra w części zawaliła się, jednak efekty prac tego biskupa możemy podziwiać do dzisiaj.

 

Kuria biskupia w Przemyślu
Kuria biskupia w Przemyślu

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Monografii Miasta Przemyśla Leopolda Hausera.