Żydzi w Przemyślu

Przemyśl był przez wieki miastem wielokulturowym i nie sposób pominąć historii Żydów, która do okresu II Wojny Światowej nierozerwalnie związana była z tym miastem.

Pierwsze wzmianki o Żydach w Przemyślu sięgają aż do XV wieku, kiedy to w mieście mieszkało prawdopodobnie kilkanaście rodzin żydowski. Z czasem ta liczba stale wzrasta. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na dalszy napływ ludności żydowskiej  był przywilej nadany przez króla Zygmunta Augusta, według którego Żydzie uzyskali wolność osiedlania się i handlu. W wieku XVI rozpoczęto również budowę pierwszej synagogi. Stopniowo Żydzi uzyskują coraz większe prawa, zwolnienia od podatków oraz własne sądownictwo jak również handel w mieście praktycznie przechodzi w ich ręce. Początkowo zajmują się jedynie drobnym handlem, jednak w miarę upływu czasu przejmują coraz to nowe źródła dochodu. Wszystko to było możliwe dzięki kolejnym przywilejom nadawanym przez królów.  Fakt, że Żydzi zwalniani zostają z obowiązków na rzecz miasta powoduje, że w mieście dochodzi do wielu sporów z ludnością żydowską oraz coraz łatwiej zauważalne są różnice społeczne. Dobra koniunktura dla tej narodowości kończy się w okresie II Wojny Światowej. Masowa zagłada Żydów miała miejsce również w Przemyślu. Ponad 20 000 ludzi przewinęło się przez Getto założone we wschodniej części miasta. Osoby, którym udało się przetrwać koszmar wojny opuszczają miasto w okresie powojennym.

Macewy na starym cmentarzu żydowskim w Przemyślu

Dzisiaj w Przemyślu po za cmentarzem, dwoma budynkami synagog oraz nielicznymi mniejszymi pozostałościami po kulturze żydowskiej nie pozostało wiele śladów.