Generał Twierdzy Przemyśl – Hermann Kusmanek

Hermann Kusmanek von Burgneustädten – to postać nierozerwalnie związania z Twierdzą Przemyśl w okresie I Wojny Światowej.  Generał Kusmanek dowodził twierdzą do momentu jej poddania się w roku 1915.Urodził się w roku 1860, a od maja 1914 roku pełnił funkcję dowódcy Twierdzy Przemyśl. Po jej upadku dostał się do niewoli rosyjskiej. Postawiono go przed sądem wojennym, jednak nie zdołano udowodnić mu winy i tym samym został uniewinniony. Zarzutem było to, że generał zdecydował się na poddanie Twierdzy Przemyśl Rosjanom. Powodem miały być braki w żywności w twierdzy oraz samo nastawienie żołnierzy, którzy przejawiali coraz mniejszą chęć umierania za Cesarza. Po przejęciu twierdzy przez Rosjan okazało się jednak, że magazyny żywnościowe nie były całkiem puste, choć w twierdzy panował wszechobecny głód.

Generał Kusmanek mieszkał w budynku przy ulicy Dworskiego w Przemyślu, budynek ten istnieje do dzisiaj, a obecnie ma tutaj siedzibę znany bank.