Katedra rzymsko-katolicka

Katedra rzymsko-katolicka w Przemyślu należy niewątpliwie do największych i najstarszych kościołów w mieście. Jej budowę rozpoczął w roku 1460 ówczesny biskup Mikołaj Błażejowski. Budowa trwała do roku 1495.  Należy tutaj wspomnieć, że do momentu budowy nowej świątyni, funkcję katedry spełniał najpierw niewielki drewniany kościół Św. Piotra (nieistniejący już dzisiaj kościół znajdował się w pobliżu obecnej katedry grecko-katolickiej) oraz również nieistniejący dzisiaj kościół na Wzgórzu Zamkowym. Pod koniec XV wieku katedra została zniszczona podczas najazdu Wołochów na miasto. Podjęto się oczywiście odbudowania kościoła. W międzyczasie zmieniano częściowo również architekturę katedry poprzez np.: dobudowywanie nowych elementów. I tak np.: w roku 1578 ówczesny starosta Jan Drohojowski dobudował boczną kaplicę Najświętszego Sakramentu (to ta znajdująca się po lewej stronie kościoła). Natomiast w roku 1728 biskup Aleksander Fredro zdecydował się na zmianę stylu katedry, tj. przebudowano ją  w stylu barokowym. Wymieniono m.in. ołtarz, wymieniono okna, posadzkę, wykonano nową polichromię. W ramach tych prac dobudowano kolejna boczną kaplicę, zwaną dzisiaj Kaplicą Fredrów (ta widoczna po prawej stronie kościoła), gdzie znajduje się krypta grobowa tej rodziny. Niestety w roku 1733 doszło do katastrofy budowlanej, runęło sklepienie nawy głównej, przez co wiele cennych zabytków, malowideł, tablic pamiątkowych bezpowrotnie zostało zniszczonych. Biskup Fredro nie zdołał ponownie odremontować kościoła, odbudowę zakończył dopiero kolejny biskup Wacław Sierakowski. Odbudowana katedra w stylu barokowym istniała do XIX wieku, w którym to biskup Łukasz Solecki zdecydował o ponownej przebudowie katedry. Prezbiterium przywrócono gotycki charakter, natomiast nawa główna i nawy boczne zachowały charakter barokowy, co możemy podziwiać dzisiaj. Restauracja świątyni została wykonana na podstawie projektu architekta z Krakowa Tomasza Prylińskiego. Nie sposób nie wspomnieć kolejnych dwóch ważnych nazwisk: Tadeusza Popiela – autora polichromii w katedrze oraz Jan Matejko – autor witraży, które niestety zostały całkowicie zniszczone podczas II Wojny Światowej. Obecnie widoczne witraże wykonali artyści Mehoffer i Wojciechowski. Godne uwagi są również drzwi wejściowe katedry bogate w symbolikę, z wizerunkami świętych i błogosławionych związanych z Ziemią Przemyską.

Katedra rzymsko-katolicka w Przemyślu
Katedra rzymsko-katolicka w Przemyślu

Na ścianie prezbiterium warto również zwrócić uwagę na tablicę pamiątkową z okazji zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Tablica została wmurowana w 500 – rocznicę tego wydarzenia.

Obok katedry nie sposób nie zauważyć wieży katedralnej, często fotografowanego symbolu miasta. Wieża została wybudowana w latach 1759-1764, a w roku 1907 podwyższona o jedno piętro. Dzisiaj ma 71 metrów wysokości. Różnica architektoniczna między tymi częściami jest łatwo zauważalna. Na wieży można również zobaczyć ogromne figury Matki Boskiej, Chrystusa, Biskupa Stanisława i Józefa.