Dworzec Kolejowy

Dworzec kolejowy w Przemyślu to przykład przepięknej architektury monarchii austro-węgierskiej. Będąc w tym miejscu można poczuć z pewnością choć namiastkę dawnej atmosfery miast Galicji. Budynek dworca został wzniesiony w XIX wieku przy okazji uruchomienia połączenia kolejowego między Lwowem i Krakowem, dokładnie jego budowę rozpoczęto w roku 1859 i trwała ok. 1 roku. W roku 1895 został przebudowany w stylu neobarokowym. Remontowany w okresie między wojennym,a także w latach 50-tych i 60-tych, również w latach 1988-1995 oraz w roku 2010 zakończono gruntowną renowację obiektu. W głównej sali można zobaczyć malowidła Mariana Strońskiego – panorama miasta widoczna w dawnej sali restauracyjnej, oraz plafony autorstwa Feliksa Wygrzywalskiego i Jana Talagi przedstawiające m.in. herby oraz symbolicznie rzemiosła.