Rynek w Przemyślu

Rynek w Przemyślu podobnie jak rynki innych miast od lat spełniał funkcję ważnego centrum miasta. Dzisiaj stanowi on również ważny element, jednak z pewnością nie tak istotny jak w ubiegłych stuleciach

Rynek w Przemyślu ma kształt czworoboku, co nie powinno dziwić, ponieważ taką formę mają rynki wielu innych miast, wokół niego zauważamy mniej lub bardziej zadbane i wyremontowane kamienice, narożne ulicy wyjazdowe z placu też nie są czymś oryginalnym. Mało spotykane jest jednak pochylenie placu. Nie jest to płaski teren, ale pochylony w kierunku północnym, brakuje również charakterystycznego ratusza, który powinien być nieodzownym elementem tego miejsca. Do XVIII wieku istniał jednak również budynek ratusza, stojący mniej więcej po środku placu, a swoim kształtem przypominał podobno ratusz w Poznaniu. Jak faktycznie wyglądał, możemy zobaczyć dzisiaj jedynie na zachowanych obrazach (m.in. można obejrzeć malowidło w tylnej nawie kościoła Franciszkanów, gdzie został on właśnie przedstawiony). Niestety pod rządami austriackimi zdecydowano o jego rozebraniu w XVIII wieku, prawdopodobnie stan budynku był na tyle zły, że zrezygnowano z dalszych renowacji i postanowiono zlikwidować problem – no cóż, sposób myślenia osób decydujących nie zmienił się wiele w czasach obecnych 🙂 W ratuszu przemyskim miały swoją siedzibę oczywiście władze miasta, ale było tam również miejsce dla kupców oraz więzienie miejskie.

Rynek w Przemyślu

Kamienice wokół Rynku wznoszono już w XVI wieku, były to początkowo budynki jednopiętrowe. Dalsze kondygnacje dobudowano w latach późniejszych, a to co widzimy dzisiaj, to rezultat prac przeważnie w wieku XIX. Poszczególne kamienice pełniły różnorakie funkcje, tj. służyły kupcom, rzemieślnikom, a nawet znajdowały się tam browary. Swoją dawną formę zachowała do dzisiaj najbardziej pierzeja południowa Rynku, tj. ta przy ulicy Franciszkańskiej i Grodzkiej.

Fontanna Niedźwiadek na przemyskim rynku
Fontanna Niedźwiadek na przemyskim rynku

Kamienica nr 1 pełni dzisiaj funkcję ratusza, a w przeszłości znajdował się tutaj m.in. sąd (ok.roku 1860), a wcześniej również koszary wojskowe. Na froncie kamienicy umieszczono w rocznicę 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego tablicę pamiątkową z nazwiskami profesorów tej uczelni, którzy związani byli z Przemyślem, m.in.: Marcin Król, Bernard Wapowski,  Henryk Jordan, Rafał Taubenszlag.

Budynek Urzędu Miejskiego z herbem Przemyśla
Budynek Urzędu Miejskiego z herbem Przemyśla

Oczywiście nie wszystkie kamienice zachowały się do dzisiaj, kilka obiektów zostało zniszczonych i nigdy nie odbudowanych w okresie wojennym, przez co dzisiejszy Rynek wydaje się być dużo większy, chociaż w rzeczywistości dzisiejszy Plac Dominikański był obszarem znajdującym się już poza pierwotnym Rynkiem, a obecnie sprawia wrażenie, jakby był przedłużeniem tego placu.

Widok z Rynku Przemyskiego
Widok z Rynku Przemyskiego

W centrum Rynku nie sposób nie zauważyć fontanny z niedźwiadkami, symbolem Przemyśla, która została ufundowana w latach 60-tych ubiegłego wieku przez przemyskie rzemiosło.

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch pomnikach stojących w pobliżu, tj. pomnik Adama Mickiewicza z roku 1898 oraz Jana III Sobieskiego z podobnego okresu, a dokładnie z roku 1883.

Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu
Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu

A siedzącą niedaleko fontanny postać wojaka Szwejka przemilczę w tym krótkim opisie, gdyż pisać o głupkach chyba nie ma sensu 🙂