Katedra grecko-katolicka

Katedra grecko-katolicka w Przemyślu znajduje się w kościele, który został wybudowany przez Jezuitów jako kościół rzymsko-katolicki i od początku swojego istnienia do roku 1991 należał do wyznania rzymsko-katolickiego.

Jako katedra grecko-katolicka funkcjonuje właśnie od roku 1991, kiedy to papież Jan Paweł II podczas wizyty w Przemyślu przeznaczył ten kościół dla biskupa tego obrządku.

Katedra Grecko-Katolicka w Przemyślu (po lewej stronie)
Katedra Grecko-Katolicka w Przemyślu (po lewej stronie)

Kościół wzniesiono w latach 1672-1635 w stylu barokowym. Główną fundatorką była kobieta Anna Tyrawska Ulińska, która na ten cel przeznaczyła swoje dobra m.in. w Ulanowie. Można spotkać informacje, że projektantem kościoła był włoski architekt Giacomo Briano, który przebywał faktycznie w XVII wieku w Przemyślu, jednak teza ta prawdopodobnie nie jest prawdziwa.

Zakon Jezuitów został w roku 1773 zamknięty, czego skutkiem było zamknięcie całkowite kościoła w roku 1820. Budynek przekształcono na koszary wojskowe. Z czasem stan budynku stale się pogarszał. Sytuacja była na tyle zła, że zdecydowano o rozbiórce kościoła. Na szczęście do tych prac nigdy nie doszło. Staraniem m.in. biskupa Józefa Pelczara  udało się odrestaurować świątynię. Z inicjatywy tego samego biskupa powstało również Muzeum Archidiecezjalne, które przez lata miało siedzibę właśnie przy tym kościele.

Wewnątrz poza typowym wystrojem dla kościołów grecko-katolickich godny uwagi wydaje się ikonostas z XVII wieku pochodzący z cerkwi w Lubaczowie. Oryginalny ikonostas swoim rozmiarem jest mniejszy niż rozmiary w obecnej katedrze, z tego powodu „dorobiono” po obu stronach elementy ikonostasu, aby dopasować rozmiar do potrzeb świątyni. Patrząc uważnie na ikonostas łatwo zauważymy, która część jest nowa.

Obok kościoła widzimy charakterystyczną dzwonnicę z trzema dzwonami, jest to obiekt wybudowany w czasach współczesnych. W niszach widoczne figury patronów Rusi: Św. Olga i Włodzimierz.

W ostatnich latach wykonano również remont schodów przed katedrą. Kościół jest ciekawym obiektem dla turystów, niestety jako chyba jedyny kościół w centrum miasta w ciągu dnia jest zamknięty, a zobaczenie wnętrza możliwe jest jedynie poprzez oszklone drzwi w przedsionku. Można mieć jedynie nadzieję, że w kolejnym sezonie turystycznym również katedra grecko-katolicka będzie tak samo otwarta, jak wszystkie inne kościoły w śródmieściu.