Synagogi w Przemyślu

Ponieważ kultura żydowska nierozerwalnie przez wieki była związana z Przemyślem, jej pozostałościami są dawne synagogi żydowskie.

W chwili obecnej zachowały się dwa budynki w mieście, które były obiektami sakralnymi.

Nowa Synagoga – dzisiaj przy ulicy Słowackiego jest siedzibą biblioteki. Zbudowana w roku 1910 na podstawie projektu architekta urodzonego w Przemyślu Stanisława Majerskiego. Inicjatorem budowy był działacz żydowski Mojżesz Scheinbach. Synagogę wzniesionow stylu eklektyczno-mauretańskim (styl rozpowszechniony w XIX wieku w Europie przez Zydów do budowy m.in. synagog, budowane w tym stylu budowle miały nawiązywać do czasów świetności Żydów oraz miały nawiązywać  do budowli Palestyny i Bliskiego Wschodu.)

Podczas II Wojny Światowej Niemcy przeznaczyli budynek na stajnię dla koni. Chociaż wnętrze zostało zdewastowane, uchroniło to jednak budynek przez zburzeniem. W okresie powojennym do roku 1953 synagoga ponownie pełniła funkcje sakralne. w latach 50-tych przekazano budynek na cele świeckie (m.in. na magazyn). Od roku 1966 siedzibę ma tutaj biblioteka publiczna. Przeznaczając budynek na bibliotekę dokonano również przebudowania wnętrza, dostawiając m.in. ściany działowe, przez co pierwotny układ nie jest zachowany.

Drugą zachowaną synagogą w Przemyślu jest Synagoga Zasańska. Wybudowana w roku 1892. Podczas II Wojny Światowej została zdewastowana, dobudowano nową część do istniejącego budynku i utworzono elektrownię. W latach 60-tych przeprowadzono częściowo remont, jednak funkcji sakralnych nigdy już nie spełniała po II Wojnie Światowej.

Dwa wyżej wymienione obiekty są jedynymi istniejącymi dzisiaj dawnymi synagogami w Przemyślu. Warto jeszcze jednak wspomnieć o dwóch innych synagogach stojących przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej. Były to:  1) Synagoga Tempel (skrzyżowanie dzisiejszej ul. Jagiellońskiej i Serbańskiej), zbudowana w latach 1886-1890, spalona przez Hitlerowców w okresie II Wojny Światowej, została rozebrana w latach 50-tych. 2) Stara Synagoga przy ul. Jagiellońskiej, stojąca w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej, zbudowana jeszcze w XVI wieku z udziałem architekta włoskiego pochodzenia Andrea Bononiego. Synagoga podzieliła los Synagogi Tempel, została zniszczona przez Hitlerowców i rozebrana całkowicie w latach 60-tych.