Rynek w Przemyślu

Rynek stanowił w większości miast centrum, wokół którego koncentrowało się życie, handel, ważniejsze wydarzenia itp. Tak też było w Przemyślu.

Rynek w Przemyślu powstał najprawdopodobniej w momencie lokacji miasta, czyli w XIV wieku. Niestety nie zachowały się z tego okresu żadne zabytki. Pierwsze kamienice wzniesiono z drewna, dopiero w XV, a zwłaszcza w XVI wieku budowano je z cegieł. Początkowo były to budowle z 1 piętrem, kolejne piętra dobudowywano w okresie późniejszym.  Nieodzownym elementem kamienic przemyskich były podcienia służące do handlu. Rynek miał kształt czworoboku, niestety nie zachowały się kamienice pierzei zachodniej (to ta część, gdzie dzisiaj stoi pomnik dobrego wojaka Szwejka).

Ciekawostką jest nachylenie rynku przemyskiego. Nie jest on jak w większości miast usadowiony na płaskim terenie, lecz jest pochyły. Dlaczego? Nie znalazłem dotychczas wiarygodnego wyjaśnienia tego faktu 🙂

Wielu turystów zwraca uwagę na kamienny bruk rynku, dający wrażenie, że jest to bardzo stary element rynku, wbrew pozorom taka powierzchnia kamienna została ułożona w XIX wieku, a przebiegająca przez środek alejka wybudowana w latach 30-tych minionego stulecia.

W XVI wieku wybudowano również okazały ratusz, znajdujący się mniej więcej w środku placu, został on jednak rozebrany w okresie rozbiorów Polski przez Austriaków. O tym jak wyglądał ratusz przemyski możemy jedynie dowiedzieć się z dawnych malowideł i obrazów, jak np.: malowidła widoczne w tylnej nawie Kościoła Franciszkanów.

Dzisiaj funkcję ratusza spełnia dawna kamienica mieszczańska nr 1. Budynek ten na przestrzeni lat pełnił różne funkcje, funkcjonowały tutaj koszary i sąd.

Spoglądając na kamienice przemyskie zauważa się na niektórych piękne zdobienia secesyjne, podcienia i wiele elementów charakterystycznych szczególnie dla okresu XIX wieku, bo w tym to czasie dokonano znacznych renowacji i przeróbek.

Bezpośrednio z Rynkiem sąsiaduje Plac Dominikański z widocznym pomnikiem Adama Mickiewicza z roku 1898. Jest to plac, gdzie pierwotnie stał kościół Dominikanów, zamknięty i zburzony również w okresie Rozbiorów Polski przez Austriaków. W głębi placu budynek dawnego zakonu Dominikanów, obecnie siedziba Starostwa Powiatowego. Pierwotnie plac ten był oddzielony kamienicami pierzei zachodniej, niestety podczas bombardowania  miasta w okresie II Wojny Światowej budynki te uległy zniszczeniu i nie odbudowano ich.

Nie sposób nie zauważyć pomnika – fontanny z niedźwiadkami, stojącej w środku Rynku. Fontanna została ufundowana w roku 1964 przez rzemieślników przemyskich. Dzisiaj jest to jeden z najczęściej fotografowanych obiektów i zarazem symbol miasta. Tuż obok sympatyczna postać dobrego wojaka Szwejka, który prawdopodobnie również odwiedził Przemyśl w trakcie swojej służby wojskowej 🙂

W jednej z kamienic bezpośrednio przy rynku znajduje się Muzeum Historii Miasta, które należy koniecznie odwiedzić, jeśli chce się poznać bliżej historię Przemyśla. Strona muzeum znajduje się pod adresem: http://muzeum.przemysl.pl/rynek/