Początki miasta – do wieku IX

Pierwsze osady na terenie Przemyśla i okolic pojawiły się już w okresie epoki kamienia łupanego (30 000 lat p.n.e.). W okresie ok. 4500 p.n.e. przeważały osady rolnicze w Przemyślu. Z racji obecności rzeki San tutejsze ziemie należały raczej do żyznych gleb. Warto wspomnieć również o okresie kultury łużyckiej, tj. rok ok. 1300 p.n.e., który prawdopodobnie był czasem intensywnych oddziaływań w tym terenie, o czym świadczą liczne odkrycia archeologiczne. Także w okresie Cesarstwa Rzymskiego zauważalna była duża aktywność tutejszej ludności m.in. poprzez handel.

W V wieku następuje chyba zanik osadnictwa na tym terenie, przypuszcza się, że powodem tego są najazdy Hunów, o których dowiadujemy się najwięcej ze źródeł rzymskich kronikarzy. Ten stan rzeczy zmienia się jednak szybko i osadnictwo na ziemiach wokół miasta szybko się odradza.

IX wiek to z kolei okres panowania Lędzian na terenie Przemyśla, którzy znani są przez to, że wypalali lasy w celu przygotowania pól uprawnych.