Zamek w Krasiczynie

Krasiczyn to dzisiaj niewielka wieś znajdująca się ok. 10 km od Przemyśla, w której możemy obejrzeć przepiękny zamek rodziny Krasickich.

Początki istnienia zamku to wiek XVI, kiedy to Stanisław Krasicki rozpoczął rozbudowę wcześniejszego zamku warownego oraz Krasiczyn zyskał charakter miasteczka.

Charakterystyczne są cztery baszty ukierunkowane na cztery kierunki świata, baszty mają swoje nazwy: Baszta Boska – z kaplicą, Baszta Papieska – w któraej znajdowały się ponadto pokoje gościnne dla wysokich dostojników kościelnych, Baszta Królewska i Baszta Szlachecka – co miało odzwierciedlać ówczesne najważniejsze ośrodki władzy, w tym podział na władzę kościelną i świecką. Od strony wschodniej wzdłuż muru wybudowano pomieszczenia mieszkalne. Na murach jeszcze dzisiaj możemy podziwiać zachowane sgrafitta – przedstawiające m.in. cesarzy, królów Polski, sceny z polowań.

W kolejnych wiekach zamek należał do Jana Tarły (wiek XVIII), kiedy to Rosjanie dokonali znacznych dewastacji obiektu, a w latach 30-tych XIX wieku zamek został kupiony przez Leona Sapiehę. Rodzina Sapiehów wprowadziła tradycję, według której w parku zamkowym sadzono drzewa przy narodzinach dziecka: dąb, jeśli urodził się syn oraz lipę, jeśli była to córka. Takie pamiątkowe drzewa rosną do dzisiaj w parku.

Zamek w Krasiczynie jest niewątpliwie jedną z ważniejszych atrakcji znajdujących się w pobliżu Przemyśla, jest to również ulubiony punkt wypraw niedzielnych dla mieszkańców miasta.