Dzwonnica Katedry w Przemyślu

Dzwonnica Katedry w Przemyślu została wybudowana w latach 1759-1764. Fundatorem był biskup Wacław Hieronim Sierakowski, który jednak nie dokończył budowli. Dopiero kolejny biskup Walenty Wężyk dokończył budowy oraz umieścił w niej zegar obecny do dnia dzisiejszego.

W roku 1907 dobudowano kolejną kondygnację, co widać dzisiaj w różnicy architektonicznej obydwu części. Dzwonnica została wybudowana z cegły,do wykonania fundamentów i cokołu użyto również kamienia. W narożnikach znajdują się kamienne rzeźby: Chrystusa z krzyżem, Matki Boskiej, Św. Stanisława biskupa oraz Św. Józefa. Wewnątrz dzwonnicy znajdują się 4 dzwony: Jan (z roku 1766) ufundowany przez Teodora Polańskiego, Anatol z 1927 r. wykonany na polecenie biskupa przemyskiego Anatola Nowaka, Stanisław, ufundowany przez duchowieństwo i obywateli miasta Przemyśla w 200 rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki oraz Maria (z roku 1927) ufundowany przez samych Braci Felczyńskich. Trzy ostatnie zostały wykonane w odlewni Felczyńskich. Znajdziemy tutaj również mechanizm zegara wykonanego w roku 1906 przez firmę Richarda Liebinga z Wiednia. Dzisiaj zegar wieży napędzany jest jednak elektronicznie, a mechanizm stoi jedynie jako zabytek. Wieża katedralna była wielokrotnie remontowana, ważniejsze remonty wykonano w roku 1983 i 2011. Od roku 2011 jest udostępniona dla turystów.

Zamieszczono w: Inne