Kościół Franciszkanów

Kościół od początku swojego istnienia nierozerwalnie związany jest z zakonem Franciszkanów, którzy przybyli prawdopodobnie do miasta już w roku 1237. Po przybyciu do miasta korzystali z niewielkiego nieistniejącego dzisiaj kościoła Św. Piotra.

Kościół Franciszkanów
Kościół Franciszkanów

Własną świątynię wzniesiono dopiero w roku 1378, a pierwszy biskup miasta Erich Winsen poświecił go pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, w XVII wieku pożar jednak zniszczył budynek. Jak to ma zazwyczaj miejsce w takich sytuacjach, zdecydowano się na szybką odbudowę, rezygnując jednak ze stylu gotyckiego. Formę dzisiejszą zawdzięczamy w dużej mierze kolejnej przebudowie w wieku XVIII  przy pomocy ówczesnego biskupa Hieronima Sierakowskiego. Również w dwudziestoleciu międzywojennym oraz po wojnie wykonywano remonty obiektu.Dzisiaj Kościół Franciszkanów jest jednym z łatwiej rozpoznawalnych symboli miasta, często fotografowany, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku.

Rzucające się w oczy są trzy figury przed wejściem. Od lewej są to: Jan Duns Szkot (filozof, franciszkanin ), Maria oraz Św. Idzi (święty żyjący w VII wieku, patron m.in. matek karmiących, jeden z ważniejszych świętych w Średniowieczu). Autorem tych rzeźb jest prawdopodobnie Fabian Fesinger – architekt lwowski. Niestety nie wiele jest o nim informacji i  przypisywanie tych rzeźb jego dłutu, może być nieprawdziwe.

Kościół O. Franciszkanów - wnętrze
Kościół O. Franciszkanów – wnętrze

Wnętrze jest naprawdę imponujące i warte obejrzenia.  Ołtarz główny z rzeźbami Piotra Polejowskiego jest wyjątkowy. Rześby przy obrazie to Św. Piotr i Paweł, następne figury po lewej to Św. Jan Duns Szkot i po prawej stronie Św. Idzi, a rzeźby na skraju to personifikacje wiary (z lewej) i nadziei (z prawej).  W centrum ołtarza obraz Matki Boskiej Niepokalanej z XVII wieku. W roku 1760 uznano obraz  za cudowny. Wielokrotne renowacje przyczyniły się do zachowania go w dobrym stanie.

W nawach bocznych warte zobaczenia są dwa malowidła. W nawie lewej cud św. Wincentego, nawiązanie do zdarzenia uratowania miasta przed Tatarami w roku 1657 , natomiast w prawej nawie malowidło przedstawiające męczeńską śmierć Franciszkanów broniących miasta w roku 1495.

Fresk przedstawiający śmierć O. Franciszkanów
Fresk przedstawiający śmierć O. Franciszkanów

W prezbiterium warto zwrócić uwagę na dwa portrety fundatorów kościoła: po lewej biskupa Eryka z Winsen, a po prawej biskupa Wacława Sierakowskiego.

Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę to chór, widoczny w tylnej części kościoła z interesującą rzeźbą Dawida grającego na harfie.

Chór i organy kościoła O. Franciszkanów
Chór i organy kościoła O. Franciszkanów