Kościół Św. Trójcy

Kościół Św. Trójcy to jeden z najstarszych kościołów w lewobrzeżnej części Przemyśla. Znajduje się bezpośrednio nad brzegiem Sanu. Inicjatywa budowy kościoła powstała już w roku 1602. W roku 1618 kościół został przekazany zakonowi sióstr Benedyktynek z Jarosławia, które użytkują go do dnia dzisiejszego. Ponieważ kościół znajdował się poza murami miasta, podczas najazdów narażony był na większe bądź mniejsze szkody. Z tego powodu zbudowano w drugiej połowie XVII wieku mury obronne, których pozostałości istnieją do dzisiaj, mimo, że w okresie drugiej wojny światowej mur został w dużym stopniu zniszczony. Zobaczyć można również zrekonstruowane baszty i zachowane strzelnice.


Obecna sylwetka kościoła to efekt pracy w latach 1768-1775, kiedy to dzięki dotacji Franciszka Salezego Potockiego wykonano większość prac. Kościół ma charakter późnobarokowy. Autorem przepięknych malowideł jest znany artysta Marian Stroiński. Szczególnie interesujące wydaje się malowidło w tylnej części przedstawiające modlitwę Św. Benedykta.

Ołtarze zostały wykonane przez Ferdynanda Majerskiego w latach 1893-1906. Przy ołtarzu głównym zwraca uwagę płaskorzeźba w antependium przedstawiające Ostatnią Wieczerzę z roku 1880.

Łącznie z kościołem funkcjonuje klasztor Sióstr Benedyktynek. Pierwotny zbudowany został w roku 1629.

Od strony mostu widoczna jest charakterystyczna brama neobarokowa, powstała w latach 1893-1906.