Pomnik Św. Jana Nepomucena w Przemyślu

Figura św. Jana Nepomucena znajduje się w Przemyślu m.in. przy Moście im. Orląt Przemyskich, tuż przy murze Klasztoru Benedyktynek. Figura ta powstała w XVIII wieku w lwowskiej szkole rzeźbiarskiej. W Przemyślu możemy zobaczyć jeszcze kilka innych dzieł pochodzących właśnie z tej szkoły.

Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów, ale chrni przed powodziami i wzburzonymi wodami, z tego właśnie powodu figury św. Jana Nepomucena spotykane są właśnie przy mostach i rzekach.

Można natrafić na twierdzenia, że św. Jan Nepomucen był postacią fikcyjną, którą wymyślili Jezuici dla odwrcenia uwagi ludzi od Jana Husa – reformatora kościoła z tamtych czasów.

Pomnik Św. Jana Nepomucena w Przemyślu
Pomnik Św. Jana Nepomucena w Przemyślu