Matka Boska Jackowa – Katedra w Przemyślu

Wśród wielu cennych zabytków katedry przemyskiej, które zwracają uwagę odwiedzających jest widoczna w prawym bocznym ołtarzu figura Matki Boskiej Jackowej. Jest to późnogotycka figura przedstawiająca Matkę Bożą siedzącą na tronie i trzymającą na prawej ręce Dzieciątko Jezus. Z rzeźbą tą wiąże się pewna legenda.Mianowicie w roku 1240 Św. Jacek Odrowąż przebywa w Kijowie. Miasto zostaje zaatakowane przez Tatarów. Jacek wbiega do tutejszego kościoła chcąc uratować przed Tatarami monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Wychodząc z kościoła słyszy nagle głos: „Jacku, zabierasz mojego syna, a mnie zostawiasz?” Jacek odwrócił się, ale nikogo nie zauważył w kościele. Zrozumiał, że te słowa powiedziała do niego Matka Boska. Wrócił i zabrał figurę. Przybywając po drodze do Przemyśla, zostawił ją w nieistniejącym już kościele Dominikanów. Po kasacie zakonu w XVIII wieku figura została przeniesiona do katedry. W roku 1760 figura ogłoszona zostaje przez biskupa Hieronima Sierakowskiego za „cudowną” i na mocy dekretem papieskiego zostaje ozdobiona koronami. Dzisiaj wokół obrazu zauważymy również liczne wota – symboliczne przedmioty, najczęściej różańce, wieszane przy ołtarzu, ofiarowane w konkretnej intencji.

Rzeźba została wykonana z alabastru. Alabaster to biały lub nieco zabarwiony (np. na żółtawo) minerał, będący odmianą gipsu.

Figura Matki Boskiej Jackowej - Katedra w Przemyślu
Figura Matki Boskiej Jackowej – Katedra w Przemyślu