Kościół Karmelitów w Przemyślu

Kościół Karmelitów w Przemyśl powstał w XVII wieku, dokładnie był budowany w latach 1620-1630 z fundacji Marcina Krasickiego – starosty przemyskiego i właściciela Krasiczyna. W 1784 roku został dekretem cesarza Józefa II zlikwidowany i przekazany biskupowi grekokatolickiemu. W tym okresie dokonano szereg zmian, m.in. usunięto czarny marmurowy ołtarz główny, zamalowano freski, zniszczono tablicę fundacyjną oraz acińskie inskrypcje na fasadzie głównej. Po II Wojnie Światowej, kiedy to struktury kościoła grekokatolickiego w Polsce została zlikwidowane, oddano świątynie Karmelitom.

Od roku 1991 kościół miał ponownie pełnić funkcję katedry grekokatolickiej, jednak duży opór parafian uniemożliwił taką decyzję papieża. Od 1996 roku kościół św. Teresy stał się się kościołem garnizonowym. Do zabudowań klasztornych należą poza kościołem: dom zakonny, dzwonnica oraz zabudowanie gospodarcze. Na terenie klasztoru znajduje się dosyć duży ogród, a całość otoczona jest zabytkowym murem z bramą wjazdową.

We wnętrzu kościoła godne uwagi są: oryginalna barokowa ambona w kształcie łodzi z figurami apostołów Piotra i Pawła (II połowa XVIII w.), portale z czarnego marmuru (XVII w.) oraz rokokowe ołtarze boczne. W kościele znajdziemy ponadto liczne tablice pamiątkowe poświęcone: jednostkom wojskowym stacjonującym w Przemyślu, żołnierzom polskim poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej oraz ofiarom ludobójstwa OUN/UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W podziemiach kościoła zostali pochowani zakonnicy oraz fundator kościoła. Pierwszym zakonnikiem pochowanym w podziemiach kościoła był Ojciec Makary Demeski. Został zamordowany przez Tatarów, do których wysłano go jako posła  z oblężonego przez nich Przemyśla. Miał pertraktować okup za miasto. Odmówił przejścia na Islam i został zamordowany.

Kościół utrzymany jest w charakterze baroku i rokoko, jak wiele innych obiektów sakralnych w Przemyślu, wart jest odwiedzenia.

Wnętrze Kościoła Karmelitów w Przemyślu
Wnętrze Kościoła Karmelitów w Przemyślu
Boczna kaplica w Kościele Karmelitów w Przemyślu
Boczna kaplica w Kościele Karmelitów w Przemyślu
Dzwonnica obok Kościoła Karmelitów w Przemyślu
Dzwonnica obok Kościoła Karmelitów w Przemyślu