Zamek Kazimierzowski

Jeden z ważniejszych zabytków w mieście. Położony na wzgórzu (ok. 270 m n.p.m.) jest dobrze widoczny z wielu stron miasta. Ulubiony obiekt dla fotografów oraz miejsce dla rodzinnych spacerów mieszkańców.

Pierwszy zamek został zbudowany po roku 1340 za panowania Kazimierza Wielkiego na wzgórzu, gdzie wcześniej znajdowały się obiekty romańskie budowane za czasów Bolesława Chrobrego palatium i rotunda oraz obiekt sakralny – bazylika romańska, określana często jako cerkiew. Zamek Kazimierzowski zbudowany został w stylu gotyckim, jednak z tego okresu zachowała się do dzisiaj jedynie brama wjazdowa. Gotycki charakter jest łatwo zauważalny nawet dla laika w dziedzinie architektury. W roku 1498 zamek został zniszczony podczas najazdu Wołochów. Kilkanaście lat później ówczesny starosta Piotr Kmita zdecydował o odbudowie zamku królewskiego. Wzmocniono charakter zamku, była to wówczas budowla na planie czworoboku. W wieku XVII kolejny starosta Marcin Krasicki zdecydował o ponownej przebudowie zamku. Przebudowane zostały m.in. dwie baszty oraz wybudowano budynek mieszkalny w części północno-wschodniej. Autorem przebudowy był włoski architekt Galeazzo Appiani. Również następny starosta Stanisław Poniatowski zdecydował się o dalszej przebudowie zamku (podobno Poniatowski nigdy nie pojawił się na zamku w Przemyślu osobiście, niestety nie natrafiłem na żadne potwierdzenie tego przypuszczenia), wyremontował na nowo jedno skrzydło i basztę. Od roku 1884 roku  z przerwami swoją siedzibę na zamku ma Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne Fredreum. Baszty zamkowe pełniły w różnych okresach różnorakie funkcje, m.in. służyły jako zbrojownia czy archiwum, jedna z baszt była również schronieniem dla biskupa w przypadku najazdów na miasto.

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu (podczas remontu)
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu (podczas remontu)

Przypuszcza się ponadto, że przy remontach zamku brali udział jeńcy krzyżaccy wzięci w niewolę po bitwie pod Grunwaldem. W swojej historii zamek pełnił różne funkcje, w tym m.in. jako magazyn.

Baszta Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu
Baszta Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu

Wzgórze Zamkowe długo nie miało drzew, dopiero po roku 1842 urządzono tutaj park. Przed zamkiem możemy zobaczyć jeszcze ogromny głaz granitowy dla uczczenia twórców Konstytucji 3-Maja.