Krzyż Zawierzenia w Przemyślu

Górujący nad miastem pomnik krzyża stojący na Zniesieniu nieopodal Kopca Tatarskiego powstał w roku 2000 dla upamiętnienia Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa oraz w połączeniu z aktem zawierzenia miasta Bożemu Miłosierdziu.

Krzyż ma 22 metry wysokości, a figura Jezusa Chrystusa 4 metry. Autorami są Barbara i Wiesław Czekierda oraz Dariusz Jasiewicz, a wykonawcą były firmy z Rzeszowa.

Na pomniku znajdziemy cytaty:

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem,Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich twych sił.”
(Pwt 6, 4-5)

„A ja wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.”
(Mt 5, 44)

„Bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą.”

(Jn 4,2)

Na uwagę zasługuje pierwszy cytat, który jest jedną z dwóch najważniejszych modlitw w judaizmie i pełni funkcję formalnego wyznania wiary. Zważywszy na fakt, że Żydzi przez stulecia byli mieszkańcami miasta i tworzyli jego historię, powyższy cytat wydaje się być nieprzypadkowy.

Krzyż Zawierzenia w Przemyślu
Krzyż Zawierzenia w Przemyślu