Kalwaria Pacławska

Kalwaria Pacławska to miejsce, które warto odwiedzić podczas pobytu w Przemyślu.

Znajduje się tam Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na początek kilka słów historii…

Zamiar budowy kościoła powstał w roku 1665. Inicjatorem był Andrzej Maksymilian Fredro –  kasztelan lwowski i wojewoda podolski, całe życie związany z Ziemią Przemyską, pisarz i historyk. Prawdziwy powód założenia klasztoru wiąże się jak to często bywa z legendą. Otóż Fredro często polował, podczas jednej z takich wypraw zamierzał upolować jelenia. Ujrzał takiego właśnie w okolicy dzisiejszej Kalwarii. Podobno między porożem jelenia zauważył jasny krzyż i odczytał to jako znak, aby założyć tutaj właśnie kościół. I tak też postąpił. Najpierw powstał kościół drewniany.

Figura Jezusa Chrystusa w jednej z kaplic
Figura Jezusa Chrystusa w jednej z kaplic

Fredro prowadził rozmowy z różnymi zakonami, m.in. z franciszkanami, jezuitami i dominikanami, w celu sprowadzenia ich na Kalwarię Pacławską (miejscowość taką nazwę przyjęła jednak dopiero w latach późniejszych, na początku zwana była Słobodą.) Do klasztoru przybyli ostatecznie franciszkanie i pozostają tutaj do dzisiaj. Kościół i klasztor pełniły początkowo również funkcje obronne. Zostały otoczone murem i fosą. Jednak głównym celem były aspekty religijne. Kalwaria Pacławska miała być sanktuarium na wzór Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Sam klasztor znajduje się na górze 465 m n.p.m. Krajobraz wokół to również krajobraz górzysty. Długość drogi krzyżowej w Kalwarii wynosi około 1662 m. Na zboczach gór znajdziemy wiele kaplic. Kalwaria Pacławska została rozbudowana również przez Szczepana Dwernickiego, który zbudował murowany kościół w latach 1770-1775 oraz murowane kaplice. Uważany za drugiego fundatora został pochowany w podziemiach kościoła.

Kalwaria Pacławska
Kalwaria Pacławska

Mimo wyjątkowości miejsca nie było ono oszczędzane przez rabusiów oraz pożary. Z tego powodu nie wiele zabytków z czasów zwłaszcza Fredry zachowało się do dnia dzisiejszego.

Kościół Franciszkanów na Kalwarii Pacławskiej
Kościół Franciszkanów na Kalwarii Pacławskiej

Głównym celem pielgrzymek do tego miejsca jest słynący łaskami obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Początkowo znajdował się on w Kamieńcu Podolskim, gdzie modlili się m.in.: królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. W roku 1672 Turcy zdobyli miasto, zniszczyli kościół, a obraz wrzucili do rzeki. Obraz odnalazł pewien starzec i przyniósł do Kalwarii. Od tego czasu udokumentowano wiele cudów, które dokonały się w tym miejscu: uleczenie mieszkańca Sanoka, uratowanie robotników pracujących przy świątyni, ocalenie Żydówki tonącej w wodach Wiaru.  Obraz  namalowany jest na płótnie o wymiarach 119cm na 81cm. W roku 1882 odbyła się koronacja obrazu, której dokonał biskup przemyski Łukasz Solecki.

Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej
Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej

Obok kościoła znajduje się dzwonnica wybudowana w roku 1878. Łącznie na Kalwarii Pacławskiej mamy 42 kaplice.

Wejście na teren kościoła i klasztoru
Wejście na teren kościoła i klasztoru

Z klasztorem franciszkanów związana jest również postać Ojca Wenantego Katarzyńca, przyjaciela Maksymiliana Kolbego. Płyta pamiątkowa poświęcona O. Wenantemu Katarzyńcowi znajduje się w bocznej części przy wejściu do kościoła.

Tablica upamiętniająca O. Wenantego Katarzyńca
Tablica upamiętniająca O. Wenantego Katarzyńca