Józef Piłsudski w Przemyślu

W czasie zaborów  walki niepodległościowe obejmowały również Przemyśl. Z tymi wydarzeniami nierozłączna jest postać Józefa Piłsudskiego, który w roku 1906 r. przeniósł do Przemyśla działalność zbrojną z zaboru rosyjskiego. Dzięku temu rozwinęły się takie organizacje jak np.: Polskie Drużyny Strzeleckie czy Drużyny Skautowe. W 1912 roku J.Piłsudski przebywał w mieście.
Natomiast w roku 2012 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej pokazywana była wystawa poświęcona marszałkowi. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wnuk  Piłsudskiego. Pomnik Józefa Piłsudskiego znajduje się nieopodal Starówki na ul. Wodnej.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Przemyślu
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Przemyślu