Biskup przemyski – Ignacy Tokarczuk

Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski w latach 1966-1993 był jedną z ważniejszych postaci kościoła rzymskokatolickiego w Przemyślu. Studia teologiczne rozpoczął we Lwowie i w tym samym mieście przyjął święcenia kapłańskie w roku 1942. W roku 1965 papież Paweł VI mianował go biskupem diecezji przemyskiej, zaś święcenia biskupie przyjął w katedrze przemyskiej w roku 1966 z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Faktem godnym wzmianki jest to, że w okresie PRL mimo zakazów budowy kościołów powstało podczas jego obecności w diecezji przemyskiej ponad 430 obiektów. Ze względu na swoją postawę wobec ówczesnej władzy był wielokrotnie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W roku 1993 zrezygnował z funkcji biskupa diecezji ze względy na wiek.
Prezydent Lech Kaczyńskie odznaczył Ignacego Tokarczuka w roku 2006 Orderem Orła Białego.


Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski
Źródło zdjęcia: Wikipedia.org
Licencja: GNU Licencja Wolnej Dokumentacji