Cmentarz Żołnierzy Niemieckich w Przemyślu

Obecnie w Polsce mamy trzynaście cmentarzy, na których pochowane zostały szczątki żołnierzy niemieckich w czasie II Wojny Światowej. Jeden z nich znajduje się w Przemyślu.

Cmentarz ten powstał na mocy porozumienia podpisanego w roku 1989 przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Ponadto przepisy dotyczące ekshumacji i pochówku żołnierzy niemieckich w Polsce reguluje polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z roku 1991.

Budowę cmentarza, koszt ekshumacji i pochówków pokryła strona niemiecka. W szczególności był to Niemiecki Związek Narodowy Opieki nad Grobami Wojennymi, finansowany przez niemieckie landy oraz ze składek darczyńców, o czym informuje tablica znajdująca się na cmentarzu.

Cmentarz przemyski oddano do użytku w roku 1995. Spoczywają tutaj szczątki kilku tysięcy żołnierzy niemieckich poległych na terenie pd-wsch Polski. Nie są to jedynie żołnierze polegli na froncie i nie jedynie żołnierze Wehrmachtu.

Znajdziemy także pochowane szczątki jednego z największych zbrodniarzy hitlerowskich obozu w Bełżcu – Fritza Jirmana, który m.in. osobiście rozstrzeliwał starców i dzieci.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że również wśród Niemców zdarzały się osoby pomagające okupowanej ludności. Wśród nich godna wspomnienia jest postawa dwóch oficerów Wehrmachtu: Alberta Battela i Maxa Liedtke stacjonujących w Przemyślu, którzy uratowali w latach 40-tych setki przemyskich Żydów od zagłady. Obydwaj zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Na cmentarzu nie znajdziemy żadnych informacji o stopniach wojskowych, ani formacjach, do których należeli polegli żołnierze, jedynie imiona i nazwiska zidentyfikowanych żołnierzy, ich daty urodzenia i śmierci.

Poszczególne kwatery oznaczone są literami, a w górnej części cmentarza zobaczymy listę poległych ze wskazaniem, w której części cmentarza zostali pochowani.

W roku 2006 zostały wymienione krzyże oraz przeprowadzone prace porządkowe przez rezerwistów z niemieckiego Reservistenkameradschaft.