Cmentarze wojenne w Przemyśl

Przemyśl jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie umiejscowiono cmentarze wojenne z obydwu wojen światowych, żołnierzy wszystkich krajów biorących w nich udział. I tak znajdziemy tutaj cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej żołnierzy austro-węgierskich, rosyjskich, niemieckich i oczywiście polskich, cmentarze z okreśu II Wojny Światowej oraz interesujący cmentarz żydowski.

Na przemyskich cmentarzach wojennych z okresu walk o Twierdzę Przemyśl spoczywa prawdopowobnie blisko 30 tysięcy poległych. Ich tworzenie rozpoczęto jeszcze w trakcie trwania walk z oczywistej konieczności pochowania licznych zabitych. Powstały na rozkaz dowództwa twierdzy. Najpierw utworzono cmentarz na Zasaniu, w roku 1916 po zakończeniu drugiego oblężenia twierdzy również utworzono cmentarz przy dzisiejszej ul. Przemysława. W efekcie mamy tutaj trzy cmentarze: żołnierzy austro-węgierskich, niemieckich i rosyjskich. Projektantem był Węgier Franciszek Szabolc.

Należy wspomnieć, że na przestrzeni lat cmentarze te uległy dużym zniszczeniom. I tak jedynie na cmentarzu niemieckim zachowała się tablica upamiętniająca jego poświęcenie w dniu 1.11.1916. Dobrze zachowany jest cmentarz żołnierzy niemieckich w formie mauzoleum, widoczna charakterystyczna brama z z napisem: Deutschland Heldensohne oraz orłami cesarstwa.
W roku 2002 nastąpiło poświęcenie odrestaurowanego cmentarza żołnierzy austro-węgierskich.

W rejonie ul. Przemysława znajdziemy również cmentarz wojskowy żołnierzy polskich, w roku 1925 odsłonięto tam symboliczny Grób Nieznanego Żołnierza. Tutaj znajdują się również groby żołnierzy poległych w czasach II wojny światowej, a także upamiętnienia Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich i w Katyniu.

Również na Zasaniu znajdziemy cmentarz obrońców Twierdzy Przemyśl z charakterystycznym wysokim, żelaznym krzyżem z napisem MORTUIS PRO PATRIA wykonanym z metalowych elementów uzbrojenia fortów przemyskich, nieopodal stoi kaplica cmentarna. Obecnie cmentarz ten leży w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w 1939 roku cmentarza komunalnego.